Trong tuần này, Quốc hội sẽ không xem xét dự thảo quyết định liên quan đến việc xác định ngày mới để tiến hành các cuộc bầu cử Tổng thống Ucraina.

Điều này đã được chủ tịch Quốc hội – ông Vladimir Litvin thông báo ngày hôm nay.

Hãy nhớ rằng, ngày 20 tháng 5, chủ tịch đã đưa cho Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về việc ấn định các cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 17 tháng 1 năm 2010.

Tại hội nghị ngày 20 tháng 5, các lãnh đạo của các Đảng phái trong Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết ấn định các cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 17 tháng 1.

Trước đó, ngày 13 tháng 5 Tòa án hiến pháp đã cho rằng nghị quyết của Quốc hội về việc ấn định các cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 25 tháng 10 là vi hiến. Đồng thời, Tòa án hiến pháp cũng lưu ý rằng Quốc hội có thể ấn định các cuộc bầu cử Tổng thống không chỉ vào ngày 17 tháng 1 năm 2010, mà vào bất kỳ ngày nào khác.

Ngoại trừ người đứng đầu Quốc hội, ban Thư ký của Tổng thống cũng đề nghị tiến hành các cuộc bầu cử vào ngày 17 tháng 1. Trong khi đó, một trong những đại biểu thuộc khối BYUT đưa ra Quốc hội xem xét một dự thảo Nghị quyết về việc ấn định các cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 27 tháng 12 năm nay, và thêm một đại biểu, đại diện cho khối “Ucraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” đã đề xuất với Quốc hội việc ấn định bầu cử vào ngày 22 tháng 11.

Ngoài 3 ngày trên, ngày thứ tư được nêu lên bởi những người trong Hội đồng an ninh quốc gia. Phó Bí thư của Hội đồng này – ông Stepan Havrish nói rằng các cuộc bầu cử Tổng thống nên được tổ chức vào ngày 31 tháng 1 năm 2010.

Tổng thống Ucraina – Viktor Yushchenko yêu cầu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và ông Viktor Yanukovich phải tôn trọng Hiến pháp khi xác định ngày mới để tiến hành bầu cử Tổng thống. Về phần mình, ông Yanukovich lưu ý rằng ông đã tham khảo ý kiến các luật sư, và theo quan điểm của họ việc bầu cử Tổng thống nên tiến hành vào một trong hai ngày hoặc 27 tháng 12 năm 2009 hoặc ngày 17 tháng 1 năm 2010.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề