Binh sĩ này phục vụ tại một trong số đơn vị quân đội ở tỉnh Mykolayev. Theo thông tin của công tố quân sự khu vực phía nam anhta được gia nhập quân đội Ukraina theo lệnh động viên. Ngày 11 tháng 2 tìa án trung ương ở Mykolayev đã kết án binh sĩ này 5 năm tù giam do phạm tội đào ngũ. Cơ quan công tố quân sự cho biết.

Cơ quan công tố cũng thông báo rằng binh sĩ này phục vụ trong một đơn vị quân đội tại tỉnh Mykolayev.
“Vào cuối năm 2015 anh ta đã bỏ đơn vị cho tới tháng 11 năm 2016. Ngoài ra, tử tháng 6 đến tháng 9 năm 2018 anh ta lại lần nữa đào ngũ”, – cơ quan này cho biết.
Do hai lần vi phạm bn sĩ này bị kết án 5 năm tù giam.
Ngày 4 tháng 2 báo Gordon dẫn nguồn từ bộ quốc phòng thông báo rằng trong thời kỳ từ năm 2014 đến 2019 có 8976 quân nhân đào ngũ, đã mở vụ án đối với 2,6 ngàn đối tượng vì tội đào ngũ.

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề