Vào thứ 2 tới, trưởng bộ phận của ngành công nghiệp than, nhất là những người đứng đầu các mỏ sẽ có cuộc họp tại Bộ Công nghiệp để báo cáo quá trình thanh toán tiền lương cho công nhân.

Điều này được thứ trưởng Bộ Công nghiệp Anatoli Korzun thông báo với báo trí trong cuộc họp báo chiều nay.  

“Ngành công nghiệp than đá là một trong những ngành công nghiệp được ưu ái của nhà nước khi mà họ nhận được nhiều hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh bằng nguồn tài chính từ ngân sách, và nguồn hỗ trợ từ ngân sách đủ chi trả cho tất cả các chi phí liên quan tới lương bổng. Việc này nhằm bảo đảm những chi phí tối thiểu để phục vụ sản xuất, chúng tôi cần những báo cáo chi tiết để có thể giám sát những hoạt động của họ trong giai đoạn kinh tế khó khăn này “, – ngài Thứ trưởng cho biết.

Cuộc họp được triệu tập bất thường khi trong ngành này có những khiếu lại của lãnh đạo công đoàn về việc nợ lương lên Hội đồng bộ trưởng.

“Tất cả những xí nghiệp cũng như hầm mỏ của ngành công nghiệp than đá đều được trả đủ 100% lương bất chấp khủng hoảng xảy ra bởi đây là một trong những ngành công nghiệp năng lượng quan trọng của đất nước và tính chất nguy hiểm cũng như khó khăn trong quá trình khai thác. Nhà nước đã trích ngân sách khoảng 555 triệu grivna để thanh toán tiền lương nhưng vẫn sảy ra khiếu lại “, – Anatoli Korzun nhấn mạnh.

Nhờ những nỗ lực của chính phủ, việc nợ lương từ thời gian trước trong ngành này cũng đã được chi trả đầy đủ.

Phamxuan
theo Pod