Ủy ban điều tra tạm thời của quốc hội thông báo về tình trạng quân đội Ukraina từ năm 2005 đến năm 2014.

Trong thời gian 9 năm vũ khí quân đội và tài sản bị bán phá giá đi có trị giá 3,2 tỉ Hrivnia, trong đó giá bán vũ khí đã bị khai thấp đi nhiều lần.

Kết luận của ủy ban được công bố trên trang Fb của ĐBND Alexander Briginets.

Cụ thể, từ năm 2005 đến năm 2014 đã trải qua 6 đời bộ trưởng quốc phòng mà trong thời gian họ lãnh đạo bộ này đã bán đi số lượng vũ khí và phương tiện quân sự rất lớn.

PS: giá đô la thay đổi trong thời gian này từ 5uah/usd (2005) đến 8uah/usd từ năm 2009

 • Bộ trưởng Anatoly Gritsenko 2005-2007: trị giá số quân trang bán đi là 1,31 tỉ Hrivnia trong đó
 • Tăng – 200 chiếc,
 • Xe thiết giáp BMP/BTR – 145,
 • Trực thăng – 14,
 • Máy bay các loại – 8.
 • Bộ trưởng Ekhanurov 2007-2009: – 504,3 triệu Hrivnia, trong đó
 • Tăng – 27,
 • Xe thiết giáp – 167,
 • Trực thăng – 57 chiếc,
 • Máy bay, kể cả tàu lượn – 67 chiếc.
 • Bộ trưởng Ivaschenko 2009-2010: 253 triệu Hrivnia, trong đó
 • Tăng – 128 chiếc,
 • Xe bọc thép – 72,
 • Trực thăng – 16,
 • Máy bay, kể cả tàu lượn – 33,
 • Bộ trưởng Ezhel 2010 – 2012: 604,7 triệu Hrivnia, triong đó
 • Tăng – 340 chiếc,
 • Xe bọc théo BMP/BTR – 191 chiếc,
 • Trực thăng – 51,
 • Máy bay các loại – 31,
 • Bộ trưởng Salamatin 2012: 250,95 triệu Hrivnia, trong đó
 • Tăng 86 chiếc,
 • BMP/BTR – 89 chiếc,
 • Trực thăng – 85 chiếc,
 • Máy bay các loại – 36 chiếc.
 • Bộ trưởng Lebedev 2012-2014: 217,4 triệu Hrivnia, trong đó
 • Tăng – 51,
 • BMP/BTR – 50,
 • Trực thăng – 9,
 • Máy bay các loại – 27 chiếc.

Đại biểu nhân dân Briginets đã tổng kết trong gần 10 năm số lượng phương tiện kỹ thuật quân đội đã bị bán đi với giá rất thấp tổng số 3,2 tỉ Hrivnua.

Lưu ý rằng, khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2014 quân đội Ukraina đã mạnh lên đáng kể: Xuất hiện vũ khí và trang bị mới, đồng thời công tác đào tạo cũng được đổi mới, tổ chức lại.

Theo lời của tướng Nayev, quân đội được chuẩn bị rất tố, được NATO đánh giá cao, vũ khí được trang bị càng ngày càng có tiêu chuẩn cao, cùng với những thiết bị quân trang hiện đại như kính ngắm ban đêm rất đắt tiền.

Nguồn: Sevodnya

 

»Cùng chủ đề