Trung tâm báo chí ATO đã thông báo và phổ biến thông tin rằng một nhóm “Berkut” của cái gọi là “DPR” đã tấn công vào đơn vị chốt ATO của quân đội và chúng đã bị đẩy lui.

Nhóm “Berkut” của “DPR” gồm 8-10 người tấn công rất hung dữ. Theo dữ liệu ban đầu Nhóm biệt kích này là “Berkut” gồm 8-10 người.

Các binh sỹ ATO đã ghi vào điện thoại hình ảnh chúng tấn công và bị đẩy lui như thế nào.

Trên video có thể nhìn thấy mặt của những tên biệt kích.

Theo lời các binh sỹ quân đội, chiến binh thường bắt đầu tiến công vào 8-9 giờ và kéo dài tới 2 giờ đêm.

Lưu ý rằng, đã có thông tin về việc chuẩn bị tuyển quân ở Ukraina theo kế hoạch vào cuối tháng 5. Theo quyết định của bộ quốc phòng dự định sẽ tuyển 14 ngàn thanh niên gia nhập quân đội.

Nguồn: Politeka

»Cùng chủ đề