Chủ tịch UBHC tỉnh Odessa Mikhail Saakasvili thông báo về việc bắt giữ do nhận hối lộ một người lãnh đạo phòng giá thông quan của hải quan Odessa. “Người lãnh đạo phòng giá thông quan của Hải quan tỉnh Odessa đã bị bắt giữ khi nhận số tiền hối lộ lớn”, – ông Saakasvili viết thông báo trên Fb.

Ông tỉnh trưởng nhấn mạnh về mức độ cao của nạn tham nhũng ở Odessa và đòi nhanh chóng cử người lãnh đạo hải quan mới. “Tôi đòi nhanh chóng cử người lãnh đạo mới của hải quan Odessa và chúng tôi sẽ lập lại trật tự trong vòng mấy ngày”, – Mikhail Saakasvili tuyên bố.

Từ hồi tháng 8 cơ quan ngân khố nhà nước đã tuyên bố thi tuyển công vụ cho chức vụ giám đốc hải quan Odessa. Hôm thứ 4 có thông tin nói rằng người đứng đầu cơ quan ngân khố nhà nước Nasirov đã đồng ý cử người phó 26 tuổi của Saakasvili giữ chức vụ này.

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề