Cần phải lưu ý trước rằng hiện tại viện trưởng công tố tối cao của Ukraina Victor Sokin đang nghỉ phép cho tới ngày 10 tháng 7. Phó trưởng cục điều tra của viện công tố tối cao Ukraina Vladimir Sapakin và phó công tổ tỉnh Kyiv AlexanderKorniets đã bị bắt giữ do bị tình nghi tống tiền đút lót số lượng lớn. Đại biểu nhân dân ở quốc hội thuộc phái BPP Mustafa Nayem viết thông báo trên Fb.

“Theo thông tin của tôi, trong khi bắt giữ các quan chức này cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ 500 ngàn đô la và nhiều đá quý và Giấy có giá”, – ông Nayem thông báo.

Nói riêng, theo lời nhà báo, đại biểu nhân dân Nayem, trong thời gian điều tra chỗ làm việc của ông Sapakin (phó trưởng công tố tối cao) đã phát hiện thấy:

  • $130 ngàn trong phòng làm việc;
  • $30 ngàn và 22 ngàn Euro ở nhà;
  • $170 ngàn và 500 ngàn UAH trong căn hộ;
  • Các tài liệu về tiền gửi với tổng số 800 ngàn UAH, đồng thời súng chưa đăng ký cùng đạn dược.

Lục soát chỗ ông Korneyets, theo lời ông Nayem phát hiện thấy 35 gói kim cương với tổng số 65 hạt.

“Chiến dịch được thực hiện dưới sự lãnh đạo của phó trưởng công tố tối cao David Sakvarelidze và giám đốc SBU”, – ông Nayem cho biết.

Đại biểu nhân dân nayem cũng thông báo rằng theo kết quả chiến dịch này phó thứ nhất trưởng công tố Vladimir Guzyr giao khỏi tố hình sự chống lại phó trưởng công tố Sakvarelidze theo điều khoản “chiếm cơ quan nhà nước”.

“Vấn đề là ở chỗ, trong quá trình bắt giữ quan chức đã sử dụng tới đội đặc nhiệm “Alfa” để phá cử phòng làm việc của quan chức”,

Theo thông báo của phòng báo chí phủ tổng thống, những người lãnh đạo viện công tố tối cao và SBU đã báo cáo cho tổng thống về vụ điều tra ở cơ quan công tố và tổng thống Poroshenko đã khuyến khích cơ quan điều tra. Tổng thống đánh giá cao hành động của lãnh đạo SBU và công tố, đồng thời hy vọng công tác chống tham nhũng một cách kiên quyết sẽ còn được tiếp tục. Tổng thống sẽ trực tiếp theo dõi sát “vụ tham nhũng nửa triệu đô la” ở viện công tố.

Nguồn: “Ukrainska Pravda”/ “LB.ua”

PS: Đây là một vụ lục soát “động trời” ngay ở cơ quan trung ương tại thủ đô Ukraina trong một cơ quan tối cao mà các quyền lực bảo vệ pháp luật tập trung cao nhất của một quốc gia và vì thế có thể gọi đây là “quả bom phanh phui tham nhũng”. Hỏi rằng, còn bao nhiêu quả bom như thế chưa nổ? Hãy theo dõi thông tin về Ukraina trên báo Người Việt Ukraina.