Biển hiện dần lên trước mắt ta
Một trời mây nước rộng bao la
Thoai thoải dốc dài xe thẩng tiến
Dập dờn sóng vỗ phía xa xa…

Mệt nhọc chuyến hàng ta trút bỏ
Sau lưng thành phố bụi hoen mờ
Biển mở trước ta ào gió mát
Hương trời gieo thả tựa như mơ!

Rì rầm tiếng sóng trong tâm khảm
Ru nhẹ mái chèo khúc nhặt khoan
Quê hương cách nửa vòng trái đất
Ru mát hồn ta gió đại ngàn.

Con sóng bạc đầu tràn nỗi nhớ
Gió miên man với rặng dương mờ
Nghe thân thương thế gần gũi thế
Ta lạc hồn vào khúc nhạc xưa!

Kiép-Ôdétxa2001NĐTD
dothihoaly (email: nguyendothuyduong@gmail.com)

Tình ca mùa hạ

Đỗ Thị Hoa Lý