TCP In Sách Giáo khoa tại TP. Hà Nội (Mã CK: TPH) thông báo, cổ đông lớn của Công ty là Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã mua 57.300 cổ phiếu.

Ngày kết thúc giao dịch là ngày 26/9/2008.

Số lượng cổ phiếu PVI nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 92.700 cổ phiếu (chiếm 4,26% vốn điều lệ). Hiện PVI đang nắm giữ 150.000 cổ phiếu (chiếm 8,33% vốn điều lệ).

Trước đó, PVI cũng đã mua xong 16.000 cổ phiếu vào ngày 18/9/2008 nâng số cổ phiếu nắm giữ từ 76.700 cổ phiếu (chiểm 4,26% vốn điều lệ) lên 92.700 cổ phiếu (chiếm 5,15% vốn điều lệ).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/10/2008, cổ phiếu TPH tăng 1.200 đồng (6,56%) ở mức 19.500 đồng/cổ phiếu với 100 cổ phiếu được giao dịch.

Văn Đàm