Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Ukraina có thể giữ toàn vẹn lãnh thổ của mình nếu ở trong nước sẽ không có sự phân biệt. Nhớ rằng trước đây ông Vladimir Putin đã từng nói, ông hy vọng vào ổn định tình hình chính trị ở Ukraina sau cuộc bầu cử vào quốc hội Ukraina vào cuối tháng 10 năm 2014.

Tổng thống Nga tuyên bố Ukraina có thể giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ nếu ở trong nước sẽ không có sự phân biệt theo dấu hiệu có tính nguyên tắc về ngôn ngữ, sắc tộc và tín ngưỡng, TTX RIA-Novosti đưa tin. Lưu ý rằng thời gian gần đây, trong cùng một thời điểm, trên toàn bộ truyền thông chính thống Nga đã không còn dùng các thuật ngữ “Bender”, “Phát xít”, “chính quyền phát xít Kyiv”, hay “Junta” (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa “quân đảo chính”)… mà trước đây thường dùng hàng ngày trên tất cả các phương tiện truyền thông do nhà nước quản lý. 

 “Chúng tôi xuất phát từ việc tất cả mọi người sống ở bất kỳ ngõ hẻm nào của Ukraina cũng sẽ được sử dụng đầy đủ các quyền được quy định bởi các quy phạm và luật pháp quốc tế, cũng như được quy định bởi luật pháp Ukraina, không một ai có thể bị phân biệt đối xử theo dấu hiệu ngôn ngữ, cả theo nguyên tắc sắc tộc, cũng như nguyên tắc tôn giáo.
Vì có như thế mới có thể giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ đất nước, và chỉ có như thế mới trở lại sự thống nhất của đất nước và bảo đảm sự phát triển kinh tế và các lĩnh vực xã hội”, – ông Putin nóng đồng thời cũng tuyên bố rằng nước Nga sẽ bằng mọi cách hỗ trợ quá trình này. 

Hoàng Xuân Kiểm
theo Bigmir