Người đứng đầu chính phủ Nga Vladimir Putin tuyên bố EU không muốn hỗ trợ tài chính cho Ucraina trong việc thanh toán hơpợ đồng mua khí đốt, và ông cảnh báo, trong trường hợp vi phạm hợp đồng Gasprom sẽ có thể ngừng việc cung cấp.

“Tất cả những đề nghị của chúng tôi lên EU đến nay chưa có kết quả. Chỉ có một câu trả lời – không có tiền cho Ucraina”, – ông Putin nói hôm thứ tư tại cuộc họp báo về kết quả cuộc thương lượng tại Helsinki.

“Theo hợp đồng hiện có thì sẽ thế nào? Ngay khi có vi phạm đầu tiên Gasprom có quyền yêu cầu trả trước. Khi không có trả trước thì sẽ không có khí đốt”, – ông Putin nhấn mạnh.

Theo lời người đứng đầu nhà nước Nga, Gasprom sẽ cung cấp (cho Ucraina) đúng khối lượng khí đã được trả trước.

Ông Putin cũng cho biết, “không dự trữ được khí đốt và hầm ngầm Ucraina sẽ không thể tồn tại và Ucraina sẽ phải rút khí đốt từ đường ống vận chuyển để xuất khẩu”. “Sẽ buộc phải lấy từ đường ống, và không ai có thể thậm chí lên án được”, – ông tuyên bố.

Ông Putin nhấn mạnh, hiện nay các nước đều đang ở trong điều kiện khủng hoảng khó khăn như nhau, có thể kinh tế Ucraina chịu thiệt hại nhiều hơn.

“Không ai có ý định vui mừng hoặc ác ý trước những khó khăn mà Ucraina đang vấp phải trong việc thanh toán khí đốt với Nga. Nhưng trả tiền hộ thì chúng tôi không thể”, – ông Putin nói.

Ông giải thích Ucraina hiện nay phải đảm bảo được lượng khí đốt cho sinh hoạt và thanh toán tiền khí đốt dự trữ trong hầm ngầm. Không có lượng khí dự trữ này nền kinh tế Ucraina sẽ không tồn tại trong kỳ thu-đông năm nay.

Ông Putin thông báo, nhu cầu tiêu thụ khí đốt hàng tháng của Ucraina tính ra đô la vào khoảng 200 triệu, và về nguyên tắc Ucraina phải trả số tiền đó. Ông cũng nhấnmạnh, “lượng khí bơm vào hầm ngầm hàng tháng vào khoảng 500 triệu $”. “Tổng cộng đến tháng 10 số tiền phải trả là 5 tỷ $”, – ông Ptin nói.

Ông cũng cho biết Nga đã đề xuất phối hợp với EU giải quyết vấn đề hiện nay của Ucraina

Lê Tâm
theo Interfax