Portnov bị cáo buộc từng là người tham gia vào chuẩn bị tài liệu của Hội đồng tối cao Crimea (quốc hội) vào đầu cuộc chính biến năm 2014. Điều này được báo Censor.net tuyên bố sau khi nghiên cứu băng nghe lén trợ lý Putin Sergey Glazyev vào năm 2014.

Trong phiên tòa của quận Obolonskiy công tố đã công bố nội dung băng nghe lén cuộc điện đàm của cố vấn Putin Sergey Glazyev trong vụ án về phản bội tổ quốc của cựu tổng thống Ukraina – ông Victor Yanukovich.

Ngày 1 tháng 3 năm 2014 giữa ông Glazyev với một người nào đó có tên “Vladimir Andreyevich” có một cuộc điện đàm với nội dung nói rằng ông Portnov sẽ chuẩn bị tài liệu cho cộng hòa Crimea. Nội dung tài liệu nói rằng cộng hòa này không muốn hội nhập Châu Âu, phản đối ký Hiệp định về hiệp hội giữa Ukraina với Liên minh Châu Âu. Trong điện đàm Portnov hứa với Glazyev sẽ làm ngay tài liệu này. Người đối thoại dù không được công tố nêu tên nhưng dựa vào giọng nói và thẩm quyền, tên riêng và tên cha thì đó là ông Konstantinov – chủ tịch quốc hội nước cộng hòa Crimea.

Sau khi chiếm đóng Crimea và thông tín bán đào ông Konstantinov trưở thành người lãnh đạo đảng Nước Nga thống nhất ở Crimea.

Bản thân Portnv tránh bình luận thông tin về cuộc điện đàm, nói “thông tin này không đáng phải chú ý tới”.

Portnov là phó trường Ban hành chính phủ tổng thống, một người đại diện Ban hành chính tổng thống chuyên viết các luật để đưa ra quốc hội thông qua, trong đó có “16 luật độc tài” vào tháng 1 năm 2014. Sau cách mạng phẩm giá ông sống ở Châu Âu.

Sau bầu cử tổng thống năm 2019 ở Ukraina Portnov trở về Ukraina và đưa nhiều đơn khởi kiện chống tổng thống thứ 5 của Ukraina Petro Poroshenko – “portnov vs poroshenko”.

»Cùng chủ đề