Ngày 21 tháng 6 thì tổng thống Ukraina đã ký sặc luật áp dụng các chế tài bổ sung chống các công ty Nga do cơ quan SNBOU đề xuất.

Danh sách các cá nhân, các công ty bị áp chế tài đã được làm mới, từ 1748 người lên 1759 người, còn đối với công ty: từ 756 lên đến 786 Cty và tổ chức.

Các chế tài của chính phủ Ukiraina đồng điệu với các chế tài của chính phủ Mỹ đều chống các tư cách pháp nhân và các cá nhân ở Nga do liên đới các hoạt động đặc vụ trong không gian mạng Internet. >>пресс-службе

Bằng sắc luật số 176 tổng thống Ukraina đã đưa quyết định về áp các chế tài chống Nga của SNBOU ngày 21 tháng 6 năm 2018 trở thành có hiệu lực.

Theo đề xuất của SBU và HĐBT có tới 30 cá nhân và 14 pháp nhân được đề nghị bổ sung thêm để áp chế tại trong Danh sách mới.

Bao gồm:

Các tổ chức, công ty bổ sung mới –

 • Viện NC Quant// Квант;
 • Cty TNHH Daivtechnoservis// Дайвтехносервис;
 • Cty TNHH Công nghệ an ninh số hóa //Цифровые технологии безопасности;
 • ERPScan BV;
 • Embedi Limited.

Các tổ chức bổ sung –

 • Ủy ban bầu cử trung ương Nga //Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
 • Ủy ban bầu cử Crimea //Избирательная комиссия “Республики Крым”;
 • Chính đảng Nước Nga thống nhất //Всероссийская политическая партия “Единая Россия”;
 • Chính đảng LDPR //Политическая партия “Либерально-демократическая партия России” (ЛДПР)
 • Chính đảng Tổ quốc //Всероссийская политическая партия “Родина”;
 • Đảng dân chủ Nga //Политическая партия “Демократическая партия России”;
 • Liên đoàn cựu binh Afganistan //Союз ветеранов Афганистана;
 • Người yêu nước Nga // “Патриоты России”;
 • Liên minh hưu trí nước Nga // “Союз пенсионеров России”;
 • Đảng Nông nghiệp nước Nga // “Аграрная партия России”;
 • Đảng cộng sản nước Nga //“Коммунистическая партия Российской Федерации”;
 • Tổ chức “Huynh đ chiến đấu” //”Боевое братство”;
 • Tổ chức “Binh đoàn bầu cử trong sạch” //“Корпус” За чистые выборы “.

Nhà máy bổ sung:

 • Nhà máy sửa chữa hàng không Lugansk;
 • Trung tâm tần số khu vực trung tâm Nga;
 • Viện NCKH Radio;
 • Cty TNHH “ARD Satcom Servis”;
 • Cty TNHH “RusInterKo”;
 • Cty TNHH Almaz Antey Telecom;
 • Cty TNHH “Lider Story”;
 • Cty TNHH “Proekt”;
 • Cty TNHH “M-Telekom”;
 • Cty TNHH “Alfatel”;
 • Cty TNHH “PBR” (“ПБР”);
 • Cty TNHH ASZ (“АСЗ”).

Lưu ý rằng Danh sách áp chế tài chống Nga của Ukraina lần đầu được làm mới vào tháng 5 năm 2018.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề