Những dự án giữa hai nước cho phép làm sâu sắc hóa sự hợp tác đôi bên. Tổng thống hai nước Poroshenko và Erdogan đã ký hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia và an ninh quốc tế. Trong thông báo của phòng báo chí tổng thống Ukraiina nói.

– Chúng tôi đã thảo luận tất cả các vấn đề quan hệ hai bên, hơn nữa, tôi nhấn mạnh rằng sự chú ý đặc biệt được đặt vào vấn đề an ninh và quốc phòng, về những thách thức của thời đại như vấn đề an ninh của Ukraina và của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như vấn đề an ninh quốc tế nói chúng trước các sự kiện của chính sách xâm lược của nước Nga, – trong thông báo nói.

Tổng thống Ukraina cũng thông báo rằng những dự án chung giữa hai nước sẽ trợ giúp làm sâu sắc hơn và mở rộng sự hợp tác hai bên cùng có lợi. Ông đánh giá rằng sự gia tăng hợp tác và điều phối và phát triển nền tảng hợp đồng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh là sự thể hiện quan trọng nhất.

Lưu ý rằng, ngày hôm nay tổng thống Poroshenko đã tuyên bố rằng ukraina sẽ trao đổi nữ phi công Savchenko nếu như có những đề xuất tương ứng.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề