Trong thời gian phát biểu tại Summit về các vấn đề gìn giữ hòa bình tại Đại hội đồng Liên hợp quốc thống thống Ukraina Petro Poroshenko kêu gọi các nước thành viên LHQ ủng hộ Ukraina trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng an ninh tổ chức này, phòng báo chí của phủ tổng thống Ukraina thông báo.

“Nếu Ukraina nhận được ghế trong Hội đồng an ninh thời hạn năm 2016-2017 trong cuộc bầu cử trong mấy tuần tới thì vấn đề  đoàn kết hoạt động của LHQ về gìn giữ hòa bình sẽ là hoạt động ưu tiên của chúng tôi”, – Petro Poroshenko nói. Poroshenko đồng thời lưu ý tới các vấn đề nâng cao khả năng tác chiến của các chiếc dịch gìn giữ hòa bình bằng cách củng cố những chỗ trống đáng phế phán, nói riêng đó là sử dụng không quân và củng cố hợp tác của hội đồng an ninh LHQ với các quốc gia cung cấp lực lượng quân đội và cảnh sát, bảo đảm an toàn cho “mũ nồi xanh”.

“Ukraina bằng tín nhiệm xứng đáng  về một quốc gia gìn giữ hòa bình. Kể từ ngày độc lập có trên 34 ngàn binh sỹ “mũ nồi xanh” của Ukraina đã tham chiến tại trên 20 chiến dịch gìn giữ hòa bình của LHQ, đưa lại hòa bình và an ninh cho những khu vực và lãnh thổ có xung đột”, – Poroshenko nói.

“Ukraina vẫn là một trong các thành viên cơ bản cung cấp máy bay trực thăng cho LHQ – những phương tiện quý giá và cần thiết cho phép tiến hành những sứ mạng phức tạp ngày hôm nay. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường chiến dịch của LHQ bằng 6 trực thăng quân sự sau khi hoàn thành sứ mạng gìn giữ hòa bình ở Liberia và Cod’iVoire, cho dù đất nước còn rất khó khăn vào thời điểm hiện tại do có cuộc xâm lược của LB Nga”, – Poroshenko nói.

Trong tình huống này người lãnh đạo Ukraina đánh giá rằng, ở Donbass các lực lượng vũ trang Ukraina đang chống lại cuộc xâm lược bội ước của LB Nga trong thiếu thốn với sự tham gia của các phong trào tình nguyện viên và vì thế đang rất cần sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước.

“Tôi tin trưởng rằng, chúng ta có thể tìm thấy cách tiệm cận chung và sự thắng lợi của điều phối và hợp tác sẽ là tín hiệu động viên về tính hiệu quả của tổ chức LHQ trước bộ mặt của những thách thức trong lĩnh vực an ninh”, – Poroshenko nói.

Tổng thống thông báo cho những người có mặt về việc thành lập lữ đoàn hỗn hợp Ba Lan, Ukraina và Litva.  Với 2 ngàn quân, trong số đó có 527 binh sỹ Ukraina, mà hoạt động của nó hướng tới các chiến dịch gìn giữ hòa bình trên cơ sở quyền hạn của Hội đồng an ninh LHQ.

Tổng thống Ukraina cũng đề xuất cải cách cơ cấu tổ chức Liên hợp quốc vì gìn giữ hòa bình và củng cố hoạt độngc của tổ chức LHQ.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề