Đức cha Moskva không thể tiếp tục muốn làm gì thì làm ở Ukraina.

Nhân kỷ niệm Ngày trưng cầu dân ý về độc lập ở Ukraina tổng thống Poroshenko đã tuyên bố mạnh mẽ. (video)

Tổng thống nói rằng, tự chủ nhà thờ Ukraina và thánh chỉ Tomos là một phần của nền độc lập quốc gia, của chiến lước quốc gia, bởi vì đồng không chỉ có vấn đề nhà thờ, mà đó còn là vấn đề nhà nước, vấn đề an ninh quốc gia và nền độc lập.

“Trong những ngày gần đây trên các mạng xã hội có bức ảnh Đức cha nhà thờ nga làm phép thánh cho tổ hợp tên lửa ở Crimea và được nhiều người phát tán…

Đức cha Kirill phụng sự cho quân đội Nga – hoàn toàn tương tự như là cầu chúa giết hại người Ukraina.

Nhà thờ Nga là bộ phận không tách rời hệ thống chính trị ở Nga. Kremlin không hề dấu diếm việc họ xem nhà thờ như là công cụ ảnh hưởng tới Ukraina. Tình hình trong giới nhà thờ Ukraina được họ thảo luận dưới sự chủ tọa của tổng thống Putin, trong khi đó họ cho mình cái quyền đòi nhà nước Ukraina không can thiệp vào công việc nhà thờ.

Và khi họ nói về Ukraina như là về lãnh thổ nhà thờ của họ thì đó có p-hải là can thiệp vào chủ quyền lãnh thổ của Ukraina hay không ?”, – tổng thống nói.

Theo lời tổng thống Poroshenko, nếu xem và bỏ qua tất cả những điều này thì đó là tội phạm đối. Thay đổi tình hình này từng là nghĩa vụ của tổng thống Ukraina.

Poroshenko đồng thời tuyên bố rằng Tomos về tự trị nhà thờ – đó như là là luật tuyên ngôn độc lập Ukraina. Điều này được tổng thống tuyên bố trong ngày kỷ niệm Độc lập quốc gia, 20 tháng 11.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề