Tổng thống thứ 5 của Ukraina Petro Poroshenko, người đứng đầu Danh sách tham gia bầu cử quốc hội của đảng “Đoàn kết Châu Âu” (ES/Europian Solidarnost) phát biểu trước Đại hội của của đảng này rằng, trong trường hợp đảng ES của ông thắng cử ông sẽ sẵn sàng làm thủ tướng.

“Nếu như chúng tôi chiến thắng bầu cử thì tất nhiên rồi, tôi
sẵn sàng làm thủ tường”, – ông Poroshenko trả lời nhà báo.

Ông Poroshenko cũng khẳng định đảng của ông không bao giờ liên kết với đảng Các khu vực dưới những cái tên mới, kể cả với các cá nhân.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với tư cách thủ lĩnh của đảng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn, kể cả vì những hành động của đảng và vì hành động của phái đảng ở quốc hội”, – ông Poroshenko nói.

Nguồn:
Censor.net

»Cùng chủ đề