Chỉ số tín nhiệm đang tăng nhanh – Poroshenko tuyên bố trên kênh 112 Ukraina

Theo lời Portroshenko khoảng cách giữa hai người ứng cử viên tống thống đang giảm nhanh.

Trong khí đó các nhà XHH công bố chỉ số điều tra trước ngày 15 cho thấy tình hình cuộc đua không lấy gì lạc quan đối với ông Poroshenko.

Tổng thống phát biểu trên kênh 112 Ukraina, ngày 16 tháng 4:

“Xã hội học như là cái gương soi. Tôi nghĩ có thể lấy nó làm nền tảng. Theo các dữ liệu XHH có khoảng 60% ủng hộ đối thủ của tôi, còn ủng hộ tôi có 40% số người sẵn sàng bỏ phiếu”, – Poroshenko khẳng định.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề