Đức cha toàn thế giới Varfolomei trong thư gửi Poroshenko thông báo về việc cử giám mục làm đại sứ cuả mình. Trong bức thư Đức cha toàn thế giới (Chính thống giáo) thông báo cử các đại diện của mình ở Ukraina “trong khuôn khổ của quá trình đã bắt đầu” cấp cho Nhà thời chính thống giáo Ukraina chế độ tự chủ tự quyết. Thư của Varfolomei được các đại sứ đọc cho tổng thống Poroshenko nghe.

Đức cha toàn thế giới chính thống giáo Varfolomei, Konstontinopol >> 

“Với sự sung sướng đặc biệt và tình thần cao trào chúng tôi muốn thông báo Ngài rằng, trong khuôn khổ của quá trình bắt đầu cấp chế độ tự chủ tự quyết đã từ lâu được chờ đợi cho nhân dân Ukraina theo quyết định của Hội đồng giám mục (Sinod) thiêng liêng trong phiên họp mới đây cử giám mục Pamphilskiy và Nhà thờ phía Tây Mỹ Danill và giám mục Illarion từ Canada tới Ukraina – cả hai sẽ phục vụ trong các Nhà thờ chính thống giáo ở Ukraina.

Đây là một quyết định lịch sử rất tuyệt vời của Giáo chủ chính thống giáo, tất nhiên sẽ xúc tiến quá trình cấp quyền tự chủ, tự quyết mà chúng ta khấn vái và làm việc ngày đêm.

Với tin sung sướng này từ Nhà thờ đức mẹ giáo chủ chính thống giáo chúng ta chào đón tất cả với niềm tin vô hạn vào quá trình mà chúng ta cùng nhau bắt đầu cho sự sáng lạn tinh thần và sự độc lập của Ukraina yêu Chúa đã từng chịu nhiều đau khổ”, – trong bức thư nói.

Thư đề ngày 7 tháng 9 năm 2018

Ngày 14 tháng 9 Nhà thờ chính thống giáo Nga đã quyết định khoiong nhắc tới Đức cha toàn thế giới Varfolomei (приняли решение ) trong các cuộc cầu nguyện đình chỉ đồng phụng chúa với Konstantinopol, đồng thời, chấm dứt tham gia vào các Đạo hội tổng giám mục và đối thoại cầu nguyện, không tham gia vào các ủy ban nhiều bên và các cơ cấu khác mà trong đó có đại diện của Konstantinopol làm chủ tịch.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề