Các nhà xã hội học của Trung tâm Razumkov đã công bố kết quả điều tra xã hội học mới nhất, tiến hành từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3.

Theo kết quả khảo sát này ứng viên, tổng thống Petro Poroshenko đã có bước tiến lớn trong bảng xếp hạng theo cảm tình của cử tri chỉ ba ngày nữa trước bầu cử.

Vị trí thứ nhất vẫn là danh hài Volodimir Zelenskiy với 24,8% số phiếu bầu của những người đã xác định thái độ bỏ phiếu cho ứng viên nào và sẽ đi bỏ phiếu.

Poroshenko chiếm vị trí thứ hai sát bút với danh hài với 22,1% số phiếu của những người được hỏi và đã xác định bỏ phiếu cho ai.

Yulia Tymoshenko tiếp tục tụt chỉ số cảm tình của cử tri. Theo kết quả công bố bà chỉ đứng vị trí thứ ba, với kết quả khiêm tốn hơn ứng viên Poroshenko – 14,8%.

Theo kết quả khảo sát này ông Boyko đứng ở vị trí thứ 4 với 10%, còn ông Gritsenko đứng vị trí thứ 5, sát nút với ông Boyko với số phiếu gần 9,8%.

Cuộc khảo sát XHH được Trung tâm Razumkov tiến hành từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3. Theo luật định, các kết quả điều tra xã hội học không được phép công bố trong 3 ngày khước khi ngày bỏ phiếu bắt đầu, đồng thời ngày trước ngày bỏ phiếu cấm tất cả các quảng cáo bầu cử, được gọi là “Ngày im lìm”.

  • Trong khi đó

theo báo “Liga.net” Nhóm “Rating” đưa ra kết quả khảo sát hoàn toàn khác:

Zelenskiy – 20,6%;

Poroshenko – 12,9%;

Tymoshenko – 13%;

Boyko/Gritsenko đều 7,4%.

  • Kết quả khảo sát theo Hãng Sosis – Trung tâm quốc tế nghiên cứ XHH Kyiv:

Zelenskiy – 23%;

Poroshenko – 13,3%;

Tymoshenko – 8,6%;

Boyko – 7,3%;

Gritsenko – 6%.

  • Sòng cá cược bầu cử thay đổi tỉ lệ cược  ba lần:

Hệ số cá cượi mới nhất sau lết quả điều tra xã hội học Poroshnko dẫn đầu. Favorit Sport 
… >>

Sòng Parimatch  đưa ra hệ số khác, theo đó zelenskiy có tier lệ cao hơn nhưng sát bút với Poroshenko >>

Cá cược vào vòng 2 của những ứng viên dẫn đầu theo Parimatch >>

Nguồn: Diakog.UA

»Cùng chủ đề