Tòa án tối cao Ukraina đó là “giới hạn cuối cùng” của tối thượng tư pháp ở Ukraina, Poroshenko nhấn mạnh.

Sáng ngày 7 tháng 5 tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko đã cử 75 thẩm phán của Tòa án tối cao và lưu ý rằng cơ quan này sẽ làm việc với biên chế đầy đủ.

Có 25 thẩm phán được cử vào Tòa hành chính giám đốc thẩm, 22 thẩm phán tòa dân sự giám đốc thẩm, 15 thẩm phán thuộc tòa kinh tế giám đốc thẩm và 13 thẩm phán thuộc tòa hình sự giám đốc thẩm của Tòa án tối cao Ukraina.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ các thẩm phán Poroshenko nhấn mạnh rằng, Tòa án tối cao “hàng ngày đưa ra các phán quyết”, kể cả các phán quyết liên quan tổng thống, chính phủ và quốc hội.

“Hãy nói xem chính quyền có luôn luôn thắng tại tòa án hay không? Tất nhiên là không. Nhưng tổng thống thực hiện quyết định của tòa, những quyết định mà không phải bao giờ cũng có lợi cho tổng thống”, – Poroshenko nói.

Tổng thống nói rằng tòa án tối cao cần làm gương cho các tòa án khác về “tính công khai, tính liên hệ với xã hội và báo chí, về ngôn ngữ của các phán quyết của tòa”.

“Vâng, quyết định của tòa cần phải được người dân không có chuyên môn tư pháp hiểu”, – người đứng đầu nhà nước lưu ý.

Poroshenko cũng hi vọng tổng thống mới Volodimir Zelenskiy sẽ không can thiệp vào công việc của Tòa án các cấp. Poroshenko nhấn mạnh rằng nền tảng của cải cách tư pháp – đó là khi tổng thống, quốc hội đều không có ảnh hưởng tới tòa án và cử các thẩm phán hay sa thải họ.

Danh sách các thẩm phán của Tòa án tối cao được Ủy ban chuyên môn cấp cao nhất của các thẩm phán của Hội đồng công lý tối cao khuyến nghị tổng thống ký.

Nguồn: Liga.net

PS/Comment: Trên thực tế ở Ukraina còn có tòa án chống tham nhũng chưa có đủ biên chế. Việc tuyển chọn các thẩm phán tòa án cấp cao nhất đều có sự tham gia của một hội đồng chuyên môn mà các thành viên có cả chuyên gia nước ngoài, có cả sự tham gia của các đại diện tổ chức xã hội Ukraina nhằm đảm bảo những thầm phản được tuyển chọn và thanh lọc tốt nhất về mặt chuyên môn cũng như đạo đức, những thẩm phán không có những vấn đề trong quá khứ xét xử.

Ngành tòa án ở Ukraina được xem là quyền lực nhà nước thứ III trong tổ chức nhà nước theo Mô hình tổ chức nhà nước Tam Quyền Phân Lập. Nó hoàn toàn độc lập trong hoạt động xét xử mà quyền lực cao nhất để xét các vi phạm đạo đức và vi phạm nghề nghiệp của các thẩm phán thuộc về Ủy ban chuyên môn và Ủy ban kỷ luật của Hội đồng công lý tối cao.  

»Cùng chủ đề