Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko sẽ đưa ra sáng kiến sửa đổi Hiến Pháp Ukraina về phần chế độ của “Cộng hòa tự trị Crimea. Tổng thống thông bao ngày 28 tháng 6 năm 2016 khi phát biểu ở quốc hội, PC Báo “Liga.net” đưa tin. (>>ЛІГА.net).

“Chúng ta cần phải bắt đầu quá trình sửa đổi, bổ sung những tháy đổi vào phần 10 của Hoeens Pháp Ukraina về Cộng hòa tự trị Crimea. Những thay đổi này bắt nguồn từ quyền tự quyết của nhân dân Tác-ta trong khuôn khổ nhà nước Ukraina”, – Poroshenko đánh giá.

Tổng thống bảo đảm rằng những sửa đổi Hiến pháp về phần giãn quyền sẽ không được thông qua chừng nào nước Nga không thực hiện phần của mình theo các hiệp định Minsk. Tại khu vực ATO cần phải thiết lập chế độ chấm dứt chiến sự hoàn toàn, quốc gia xâm lược cần phải rút hết quân đội của mình ra khỏi Donbass, OSCE phải nhận được tiếp cận tới phần lãnh thổ Ukraina bị chiếm đóng và thiết lập sự kiểm soát khu vực biên giới mà hiện chưa được kiểm soát, đồng thời bố trí phái bộ cảnh sát ở khu vực ATO, Poroshenko nói.

Ngoài ra, phải có sự tiến bộ trong việc giải phóng những người bị bắt giữ, kể cả các tù nhân chính trị. “Bầu cử địa phương không thể được tiến hành dưới họng súng của chiến binh, mà theo luật pháp của Ukraina”, – tổng thống Poroshenko nhấn mạnh.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề