Theo ý kiến của tổng thống điều quan trọng là phục hồi hạ tầng cơ sở bị hủy hoại của địa phương không bị dừng lại.

Tổng thống Poroshenko quả quyết rằng phái bộ GGHB ở Donbass sẽ được triển khai thành công. Ông Poroshenko viết trên Twitter.

“Tôi tin rằng phái bộ GGHB sẽ được triển khai và lấy lại hòa bình cho Donbass”, – trong thông báo nói.

Theo lời tổng thống việc phục hồi hạ tầng cơ sở đã bị phá hủy là quan trọng, bởi vì không làm điều này thì không thể tạo ra môi trường mất an toàn cho con người.

Lưu ý rằng, Poroshenko trong điện đàm đã lưu ý cho Putin về nghĩa vụ của Nga đối với Donbass.

Ông lưu ý rằng, nước Nga còn phải thức hiện một loạt các điều kiện để tiến tới điều tiết xung đột ở miền đông Ukraina và chuyển sang cuộc bầu cử trên lãnh thổ bị chiếm đóng.

Trước đó chúng tôi đã đưa tin nói rằng, tháng 5 là tháng OOS hành động và đã thu đước những thắng lời ở khu vực xung đột làm thay đổi tình hình có lợi cho phía OOS. Trong vòng 1 tháng chiến binh bị thiệt hại  250 người. OOS đã giải phóng một số điểm dân cư trên tuyến giáp ranh.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề