Theo lời tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cuộc gặp gỡ các thủ lĩnh bộ bốn Normandia đã kết thúc.

“Trong năm rưỡi lại đây chúng tôi đã đặt nhiệm vụ chuyển thể thức các quan hệ vào thể thức thành lập nên một “Lộ trình”, theo đó xác định hai thành phần các bước liên tục mà cần thiết cho triển khai các hiệp định Minsk và sự bảo đảm  thực hiện chúng.”, – Poroshenko tuyên bố sau khi kết thúc thương lượng.

“Đồng thời chúng tôi thỏa thuận về việc không ai được cản trở hoạt động của phái bộ OSCE và để bảo đảm sự chuẩn bị cho cuộc bầu cử trong tương lai khi các điều kiện an ninh cho phép tiến hành những cuộc bầu cử này”, – Poroshenko tuyên bố.

“Hiện tại chúng tôi nỗ lực để đưa phái bộ cảnh sát OSCE, lực lượng bảo đảm an ninh cả trong thời kỳ quá trình bầu cử, cũng như trong thời khi quá độ. Tôi có thể nhấn mạnh riêng là phía Nga cũng ủng hộ sự cần thiết áp dụng Phái bộ có vũ trang của OSCE ở Donbass”, – tổng thống nói.

“Chúng tôi cần phải soạn thảo và thông qua một “Lộ trình”. Đề xuất của Ukraina ban đầu được các cộng sự Đức và Pháp ủng hộ, và cho tới ngày hôm nay các đề xuất của Pháp và Đức trên cơ sở “Lộ trình” đã được thể thức Normandia thông qua”, – Poroshenko tuyên bố.

Đồng thời Petro Poroshenko đánh giá rằng, cơ sở của dự án “Lộ trình” thực hiện các hiệp định Minsk cần phải được những người đứng đầu các cơ quan ngoại giao của các nước Bộ bốn Normandia thông qua. “Đã giao cho các bộ trưởng ngoại giao tại các cuộc gặp gỡ của mình thông qua cơ sở của Dự án “Lộ trình” trước khi kết thúc tháng 11”, – Poroshenko tuyên bố.

 “Chúng tôi đã cho những hướng cơ bản mà “lộ trình” này cần phải có trong nội dung.

Thứ nhất và là cái chính – “Lộ trình” phải là tài liệu để triển khai tất cả các hiệp định Minsk, ý muốn nói bao hàm cả hiệp định ngày 5 tháng 9 và hiệp định khung 19 tháng 9, kể cả biên giới, mà nó là một bộ phận của tài liệu này và được quốc hội thông qua bằng nghị quyết – đó là tuyến tiếp xúc, và tài liệu ngày 12 tháng 2 năm 2015 như là Tổ hợp các biện pháp thực hiện các hiệp định Minsk”, – Poroshenko giải thích.

“Một phần lớn thời gian thảo luận tại cuộc gặp gỡ theo “Thể thức Normandia” là các vấn đề an ninh: đưa quân đội ra và sự tiếp cận không có cản trở nào của OSCE, nói riêng là tới cả biên giới”, – tổng thống nói, đồng thời lưu ý rằng Debaltsevo cần phải là một trong số bốn khu vực giãn binh trong tương lai.

Tại cuộc gặp gỡ cũng thảo luận sự tiếp cận không có cản trở nào cho các luật sư và Chữ thập đỏ tới những nơi chiến binh giam giữ con tin.

“Không có con đường nào khác với “Thể thức Normandia” tính cho tới ngày hôm nay là không tồn tại và điều đó được đánh dấu rõ ràng tại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay ở Berlin”, – tổng thống tuyên bố. Tại cuộc gặp gỡ Berlin chưa nói gì tới ngày bầu cử ở Donbass, Poroshenko cho biết thêm.

Nguồn: TTX Unian/LB.ua

»Cùng chủ đề