Tổng thống Ukraina gọi thành công trong chống tham nhũng và đạt được hòa bình ở Donbass là hai nhiệm vụ chính trong năm 2016. Ông Poroshenko đã thông báo trong Diễn đàn các đại biểu của các Hội đồng địa phương của phái tổng thống BPP.

“Khi mà chúng ta thể hiện những thành tích đầu tiên trong cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng ở cấp chop bu thì chúng ta có được quyền tinh thần để bắt đầu tấn công vào nạn tham nhũng mà từng người dân va chạm hàng ngày với chúng”, – ông Poroshenko nói. Theo lời Poroshenko, chính nhiệm vụ này là nhiệm vụ chính trong năm tới cùng với việc đạt được một nền hòa bình ở Donbass.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề