Tổng thống nói trong lời kêu gọi nhân dân sau khi Đức cha trụ trì nhà thờ Kyiv và toàn Ukraina Epifaniy (Dumenko) nhận Tomos từ tay của Đức cha Barfolomew.

“Với tư cách là tổng thống tôi đại diện nhà nước bảo đảm rằng Ukraina sẽ tôn trọng sự lựa chọn tôn giáo và tự do tín ngưỡng của mỗi công dân”, – Poroshenko hứa khi tham gia vào Lễ trao Tomos.

Lời của tổng thống liên quan tới sự tồn tại của Nhà thờ chính thống giáo Đức cha Moskobiy của Nhà thờ Nga ở Ukraina.

Nhà thờ Nga đã từ chối thừa nhận sự thành lập Nhà thờ chính thống giáo thống nhất ở Ukraina và đòi tính hợp pháp của Nhà thờ Nga. Tuy nhiên, theo quyết định của Hội đồng giám mục Đức cha tòan thế giới ngày 11 tháng 10 năm 2018 đã thông qua quyết định chấm dứt hiệu lực của thánh chỉ năm 1686 về sự cho phép Nhà thờ của Đức cha Moskoviy của Nga đóng ở xứ Kyiv mà ở Nga người ta xem là lãnh thổ xứ đạo của Moskva.

Poroshenko đồng thời tuyên bố rằng, nhà thờ độc lập của Ukraina – đó là sự bảo đảm tự do tinh thần và là bền tảng của đồng thuận xã hội.

Theo lời tổng thống, Tomos đó là một hành động thực tế tuyên ngôn nền độc lập quốc gia. “Nó sẽ kết thúc sự khẳng định tính tự chủ của nhà nước Ukraina, củng cố tự do tôn giáo, hòa bình giữa các giáo phái. Nó gia tăng quyền và tự do của các công dân, đặc biệt là của những người đứng ngoài sự giao tiếp với nhà thờ chính thống giáo toàn thế giới mà bị cáo buộc không chính thức một cách bất công”, – tổng thống Ukraina nói.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề