“Trong quá trình chuyển đổi từ đấu tranh để sống tới sự phát triển ổ định thì giữ chiến lược kinh tế đúng đắn là rất quan trọng. Chúng ta sẽ đi theo con đường của mình”, – Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko nói trong khi phát biểu tại Diễn đàn “Từ Kruty đến Brussel”.

“Các sự kiện gần đây, cả ở trong nước cũng như trên thế giới cho thấy rằng Ukraina có con đường duy nhất để giữ nền độc lập. Chúng ta cần phải trở thành quốc gia châu Âu vĩ đại của những con người hạnh phúc”, – Poroshenko lưu ý và đánh giá kinh tế Ukraina chỉ mới phục hồi tăng trưởng, còn số người nghèo ở trong nước còn khá lớn.

“Hàng triệu người Ukraina lo lắng suy nghĩ về ngày hôm nay và thiếu tin tưởng vào ngày mai. Tôi nhận thức được điều này, các nhà hưu trí truowcts hết là đang khó khăn, cố sống, bởi vì khủng hoảng đánh mạnh vào tầng lớp này. Tôi cũng hiểu những bậc cha mẹ không thể lo toan cho ngân sách gia đình”, – tổng thống nhấn mạnh.

“Chúng ta quả thật là nghĩ về mình rằng, là một quốc gia buồn và bất hạnh trong số những quốc gia bất hạnh trên thế giới”, – Poroshenko lưu ý, và thêm, “từng cá nhân thì chúng ta vẫn hạnh phúc nhưng với tư cách cộng đồng thì bất hạnh”.

“Thay đổi điều này là nhiệm vụ chiến lược của tất cả các nhánh quyền lực ở trong nước, của giới trí thức tinh hoa và xã hội dân sự”, – ông Poroshenko kêu gọi.

Theo lời tổng thống, “những điều xấu nhất đang lùi xa”.

“Nền kinh tế sau suy thoái đã tăng trưởng trong 12 quý liên tục. Khủng hoảng do hậu quả của chiến tranh, do cuộc xâm lược kinh tế, phong tỏa thương mại từ phía nước Nga đang lùi xa. Tăng trưởng kinh tế mở ra những khả năng cho gia tăng thịnh vượng. Đã đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng và cuối cùng chúng ta đã xây dựng được nền tảng để bắt đầu tấn công vào nghèo đói.

Theo tôi, nghèo đói là kẻ thù, và có khả năng không kém quốc gia xâm lược là nước Nga. Trong quá trình chuyển đổi từ đấu tranh vì đời sống sang phát triển ổn định thì điều quan trọng là giữ một chính sách chiến lược đúng đắn. Chính sách xã hội có hiệu quả có thể dựa vào nền kinh tế thị trường tự do”, – tổng thống Poroshenko kết luận.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề