Tổng thống Poroshenko đã lập 14 suất Grant cho các tiến sỹ khoa học trong năm 2016 để tiến hành các nghiên cứu khoa học. Trong chỉ thị của tổng thống ký ngày 19 tháng 5 nói. Tổng thống đồng thời cũng tổ chức một cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học Ukraina.

“Tôi tin tưởng rằng nền khoa học dân tộc sẽ phục hồi sự phát triển thành công và xứng đáng trả lời cho các nhu cầu xã hội, sẽ tích cực làm việc cho sự hội nhập không gian khoa học và tri thức Châu Âu”, – Châu Âu nói.

Tổng thống đồng thời đánh giá rằng sự đào tạo cán bộ khoa học trẻ không hạn chế chỉ ở kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và kỹ cảo cần thiết để tiến hành nghiên cứu.

Việc đào tạo những tài năng trẻ cần bảo đảm nhận thức quyền của mình cũng như nghĩa vụ, các giá trị nghề nghiệp và các tiêu chuẩn cư xử, xúc tiến tự do sáng tạo khoa học và ảnh hưởng tích cực tới nâng cao hiệu quả triển khai những tiềm năng của thế hệ các nhà khoa học trẻ của chúng ta. Tôi tự hào bởi thế hệ trẻ, tôi tự hào bởi các thành tựu đã đạt được của họ và tin tưởng sự đổi mới được thúc đẩy nhanh chóng”, – tổng thống nhấn mạnh.

Tổng thống chúc mừng những người có mặt trong buổi gặp gỡ nhân Ngày khoa học Ukraina và chúc sức khỏe, hòa bình, hứng khởi sáng tạo và những thành công mới.

Lưu ý rằng vào năm ngoái số tiền thưởng Grant được trao cho 10 nhà khoa học có công lớn và 30 nhà khoa học trẻ của Ukraina.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề