Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko thông báo cho phó tổng thống Mỹ Jo Biden rằng người lãnh đạo viện công tố tối cao sẽ là người được xã hội tín nhiệm, TTX Unian đưa tin. Tổng thống đồng thời lưu ý tới sự sẵn sàng của mình cử một trưởng công tố tối cao mới, người có uy tín lớn, – trong thông báo nói.

Poroshenko đánh giá về thương lượng liên minh về hình thành chính phủ mới, rằng, cần phải thực hiện các chương trình cải cách, kể cả những đòi hỏi tương ứng của quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Liên minh Châu Âu.

Chính phủ mới cần phải ưu tiên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo các hiệp định Minsk. Lưu ý rằng quốc hội Ukraina đã sa thải trưởng công tố tối cao Ukraina Victor Sokin, tuy nhiên quyết định này chưa được tổng thống ký, nghĩa là vẫn chưa có hiệu lực.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề