Luật này thay thuật ngữ “trưởng thành giới tính” được sử dụng trong luật pháp hình sự. Từ nay tình dục giữa một người lớn và một người vị thành niên có thể được phép khi người này đạt mức 16 tuổi.

Luật liên quan tới các hành vi giao cấu cưỡng bức và thay đổi thuật ngữ của bộ luật hình sự về định nghĩa người bị nạn.

Điều 115 của Bộ LHS được diễn đạt như sau:

“Sự giao cấu tự nhiên hoặc phi tự nhiên với người chưa đạt độ tuổi 16 do một người thành niên thực hiện bị trừng phạt bằng hạn chế tự do thời hạn tới 5 năm hoặc bị tù giam cũng với thời hạn đó”.

Hiện tại trước khi sửa đổi điều 115 viết: “Giao cấu với người chưa đạt độ trưởng thành giới tính bị trừng phạt bằng hạn chế tự do thời hạn tới 5 năm hoặc tù giam cũng với thời hạn đó”.

Ngoài ra, trong Bộ LHS định nghĩa “người ruột thịt và thành viên gia đình” cũng được mở rộng: “Những người ruột thịt và thành viên gia đình” được xem là “chồng, vợ, cha, mẹ, cha dượng, mẹ ghẻ, con trai, con gái, anh/em ruột, chị/em ruột, con trai nuôi, con gái nuôi (пасынок, падчерица), ông, bà, cố ông, cố bà, cháu trai, cháu gái, chắt trai, chắt gái, người nuôi dưỡng hoặc người được nuôi dưỡng, người bảo trợ hoặc trợ giáo, người được che chở (được bảo trợ và trợ giáo), đồng thời cả người cùng chung sống do có chung sinh hoạt và có quan hệ quyền và nghĩa vụ với nhau nhưng không nằm trong quan hệ giá giá thú”.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề