Trong luật về trật tự đặc biệt tự quản địa phương ở tỉnh Donetsk và Lugansk mà quốc hội đac thông qua không nói tới liên bang hóa nào cả. Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko nói trong phỏng vấn cho kênh truyền hình 1+1. Đồng thời ông cũng nói không có khu vực đóng băng xung đột nào ở Ukraina, còn thành phố Maryupol và vẫn sẽ được bảo vệ chắc chắn.

Theo lời tổng thống, tài liệu quy định trật tự tổ chức tự quản đặc biệt tại một số lãnh thổ trong còng 3 năm chứ không nói về lien bang hóa, trong luật không nói tới thay đổi thể chế nhà nước thống nhất.
Poroshenko quả quyết rằng không có liên bang hóa nào Donbass và Ukraina. Ông lưu ý kế hoạch hòa bình của ông tiên liệu giãn quyền hành trung ương – chuyển một phần quyền hạn cho các cơ quan chính quyền địa phương. 

Ngoài ra, tổng thống nói rằng thành phố Maryupol sẽ vẫn là thành phố Ukraina và Ukraina có thể bảo vệ thành phố và không giao nộp thành phố này cho ai cả.
Theo lời người đứng đầu nhà nước, công việc bảo đảm phòng thủ thành phố đang đi tới kết thúc. Cho đến ngày hôm nay lực lượng vũ trang Ukraina đủ vũ khí để phòng thủ thành phố có chất lượng – gồm pháo binh, thiết giáp, hệ thống giàn lửa và vân vân. 
“Cho tới ngày hôm nay đủ các binh chủng – pháo bình… hệ thống giàn lửa… và không ai dí mũi được vào Maryupol cả”, – Poroshenko nhấn mạnh.
Tổng thống nói thêm rằng quân đội Ukraina có khả năng bảo đảm phòng thủ những nơi xung yếu mà Kyiv kiểm soát bởi vì thời gian gần đây đã dựng được tuyến tiền đồn phòng thủ”. 
Ở Ukraina sẽ không có khu vực đóng băng xung đột bởi vì chính quyền cố gắng đối thoại về tình hình ở Donbass.

“Pridnestrovya, Abhazia, Osetia, Nagorniy Karabah là những nói đóng băng xung đột hàng chục năm trời. Bởi vậy đối thoại không thiết lập được để cho phép nhanh chóng đề xuất lối thoát ra khỏi tình hình.

Mỗi người nghĩ rằng cần chiến đấu đến chiến thắng cuối cùng. Điều này dẫn đến thực tế de-facto xuất hiện các giả băng đảng chia sẻ đất nước. Đây là vết thương và chúng ta cần phải làm sống lại nó”, – TTX Ukrinform dẫn lời của tổng thống. 

Tổng thống quả quyết rằng các vấn đề chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraina không có trong chương trình điều tiết khủng hoảng ở Donbass.

Tùng Lan
theo Liga.net

»Cùng chủ đề