Tổng thống Petro Poroshenko lêu gọi tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cử người báo cáo viên về điều tra những vụ tra tấn người công dân Ukraina bị Nga giam giữ. Tổng thống Poroshenko đã có cuộc gặp gỡ với tổng thư kí Liên hợp quốc ở Washington, phòng báo chí phủ tổng thống thông báo.

Hai bên đã thảo luận Kế hoạch mới phản ứng về nhân đạo của Liên hợp quốc ở Ukraina cho năm 2016. Việc này tiên liệu cung cấp cho Ukraina, những người bị thiệt hại nhiều hơn cả do cuộc xâm lược của Nga.

Hai bên thảo luận các vấn đề áp dụng các công cụ và các định chế của hệ thống Liên hợp quốc nhằm ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga, nói riêng là triển khai sứ mạng bảo đảm hòa bình và an ninh ở Donbass.

Hai bên chú ý riêng về vấn đề bảo vệ quyền con người tại các lãnh thổ Ukraina bị chiếm đóng, đồng thời quyền của tất cả những người bị Nga giam giữ bất hợp pháp, kể cả nữ phi công Savchenko.

“Savchenko cần phải được thả. Đó là một phần thỏa thuận Minsk”, – tổng thư ký Ban Ki-moon tuyên bố.

Poroshenko đã mời lãnh đạo ban thư ký LHQ tham gia vào các tiết mục hoạt động nhân 30 năm tại hòa Chernobyl.

Nguồn: “Lb.ua”

»Cùng chủ đề