Dự luật của tổng thống được đưa tới quốc hội, theo đó đề xuất chấm dứt quốc tịch Ukraina đối với người tự nguyện nhận quốc tịch của nước ngoài.

Dự luật này làm chính xác hóa cơ sở để mất quốc tịch Ukraina.

PV TTX Unian đưa tin rằng, đại diện tổng thống ở quốc hội, ĐBND phái BPP, ông Artur Gerasimov thông báo trước báo giới rằng tổng thống đã đề nghị quốc hội Ukraina xem xét dự luật với tư cách là dự luật cấp bách.

Theo lời ông Gerasimov, tổng thống cho việc điều tiết vấn đề này là cần thiết, còn tình hình khi quan chức tuyên bố về việc họ có nhiều hộ chiếu nước ngoài là không thể được phép. Bằng dự luật này sẽ xác định rõ ràng, người tự nguyện nhận quốc tịch nước ngoài sẽ được xem là chấp nhận đòi hỏi về chấm dứt quốc tịch Ukraina.

Dự luật đồng thời cũng làm chính xác cơ sở để tước quốc tịch Ukraina. Chẳng hạn, cơ sở như thế có thể khi một người tự nguyện nhận quốc tịch nước ngoài nhưng không nộp hộ chiếu xuất ngoại (Ukraina), hoặc là khi nhận quốc tịch Ukraina trong một thời hiệu nhất định không giao nộp hộ chiếu của nước khác.

“Tôi đã nhiều lẫn nhấn mạnh rằng vấn đề này liên quan không chỉ tới tình hình tự nguyện nhận quốc tịch nước khác, bởi vì điều này không liên quan tới tình hình với những người ở bán đảo Crimea. Vì rằng ở đó không thể nói về tình tự nguyện”, – đại diện tổng thống nói.

Lưu ý rằng, chủ tịch quốc hội Ukraina Andrey Parubiy ngày hôm nay đã tuyên bố tại Hội đồng hiệp thương ở quốc hội rằng quốc hội có thể xem xét dự luật về bãi nhiệm chức vụ của quan chức có hai quốc tịch. Ông Parubiy nói rằng, Nhóm công tác đã doạn thảo dự luật, theo đó trong trường hợp này đã có cơ chế tương ứng để “chúng ta không bị vướng mắc về mặt tư pháp, khi thông qua dự luật mà về mặt tư pháp thì nó lại không được thực hiện lộ trình tới cùng”.

Nguồn: TTX Unian

PS/Comment: Khả năng dự luật về tước quốc tịch thứ hai sẽ được quốc hội thông qua. Tình hình này có vẻ bắt đầu bởi sự phát hiện ông Nasyrov là người đứng đầu cơ quan ngân khố nhà nước nhưng sau khi bị bắt giữ mới phát hiện thấy ông có tới ba quốc tịch – Anh, Hungary và Ukraina…

Tuy nhiên có thể đặt dấu hỏi rằng liệu khi luật này được thông qua thì vụ án chống cục trưởng ngân khố Roman Nasyrov sẽ có kết quả như thế nào, bởi ông này có tới ba quốc tịch. Nếu ông bị tước quốc tịch ukraina thì ông sẽ được tha bổng ??? Đặc biệt ông Nasyrov có cả quốc tịch Anh, một quốc tịch cho phép người sở hữu bảo toàn tài sản theo luật pháp Anh quốc…

»Cùng chủ đề