Đảng của cựu tổng thong Petro Poroshenko – Solidarnost (Đoàn kết) quyết định đổi tên thành “Europian Solidarnost” – Đoàn kết Châu Âu

Ngày 24 tháng 5 tên này của đảng được đề xuất tại Diễn đàn “Sự nghiệp đoàn kết công dân” diễn ra ở Kyiv. Ông Taran phát biểu tại diễn đàn nói: Tôi đề nghị đổi tên thành “Đoàn kết Châu Âu”.

Cùng trong ngày này đã diễn ra đại hội kín mà kết quả là đảng Solidarnost chính thức quyết định đổi tên thành “Đoàn kết Châu Âu”.

Đại hội của đảng “Đoàn kết Châu Âu” sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2019.

  • Trong khi đó

Thủ tướng Ukraina, người vừa đệ đơn từ chức Volodimir Geoisman đã thông báo thành lập đảng để tham gia vào vận động bầu cử quốc hội năm nay.

Theo lời ông, đảng “Chiến lược Châu Âu” được ông thành lập nhằm cho mục đích tham gia vận động bầu cử quốc hội Ukraina 2019. Đảng không liên hợp với các đảng phái khác mà là đảng độc lập do ông lãnh đạo.

“Tôi sẽ đi tới quốc hội. Tôi muốn thành lập lực lượng chính trị mà không có sự kiên kết, do tôi lãnh đạo và muốn hình thành một đội ngũ những người trẻ tuổi, có kinh nghiệm, hiểu biết rõ nhà nước ta cần gì. Và lực lượng này sẽ được gọi là “Chiến lược Châu Âu”, – ông Groisman nói.

Chiến lược chính của đảng tương lai: Một Ukraina mạnh mẽ và các công dân giàu có, rằng ông sẽ làm việc này trong quốc hội khóa tới.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề