Cơ quan báo chí phủ tổng thống thông báo rằng Poroshenko và Borisov đã cùng nhau thảo luận triển vọng xây dựng cầu qua sống Dunai, kết bối Ukraina với Rumania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoạn xa lộ M15 từ Odesa tới Reni dài 289,4 ki lô mét. Năm 2016 đã sửa 56 ki lô mét, năm 2017 – sửa chữa thêm 138 ki lô mét.

Theo kế hoạch, năm 18 sẽ hoàn thành sửa chữa 93,7 ki lô mét của xa lộ M15.

Lưu ý rằng Ukraina đề xuất với Bulgaria kéo dài đường M15 qua sông Danuyp tới Varna và Sofia.

  • Tổng thống Poroshenko đã dừng lại thăm thành phố Belgorod-Dnestrovskiy >> 

Nguồn: fakty

»Cùng chủ đề