Có 38,58% cử tri bỏ phiếu ủng hộ Poroshenko, 26,14% – Zelenskiy.

Theo dữ liệu của UBBC, tổng thống Ukraina, ứng viên nhiệm kỳ 2 Petro Poroshenko đã chiến thắng tại Khu vực bầu cử ở nước ngoài. >>данные Центризбиркома.

Kết quả kiểm phiếu 98,2% số biên bản bầu cử ông Poroshenko nhận được sự ủng hộ 38,58% số cử tri Ukraina ở nước ngoài.

Tỉ lệ ủng hộ lớn nhất ông nhận được ở Thái Lan – 57%, ở Úc – 55%, iwr Chernogoria – 53,60%, ở Ấn Độ – 51,72%, ở Irlandia – 57%, ở Norway – 59,33%, ở Hà Lan – 58,82%, ở Cyprus – 50,81%…

Ông Zelenskiy nhận được sự ủng hộ – 26,14%. Ông thắng lợi ở Gruzia, Katar, Armenia, Latvia, Belarus, Cuba, Ba Lan, Slovakia, Czhekia và Turkmenistan.

Bị trí thứ 3 là ông Anatolia Gritsenko – 10,61%, ông Smasko – 6,66%.

Bà Tymoshenko nhận được 4,26% cử tri Ukraina ở nước ngoài ủng hộ.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề