Phương Tây đã không ủng hộ Ukraina nếu như nước này chưa phải là một quốc gia tham nhũng vô phương cứu chữa và tấn công vào nhân dân mình.

Ông Volker đã tuyên bố điều này trong phỏng vấn cho kênh truyền hình “Priamoi”. >>интервью телеканалу “Прямой”.

“Giá như Ukraina không phải là quốc gia tham nhũng hết hi vọng, tấn công vào nhân dân mình như ông Yanukovich từng đã làm, nếu như quốc gia không phải là một quốc gia dân chủ, còn các chế định thực tế là tê liệt, thì khi đó các nước đơn giản sẽ nói: “Chúng tôi không thể làm điều gì, điều này là hết hi vọng và giá quá đắt”, – ông Volker nói.

Theo lời ông Volker, Ukraina vẫn tiếp tục củng cố các chế định dân chủ và cải cách nền kinh tế, cố gắng lo lắng về nhân dân, nâng cáo tiến độ tăng trưởng, áp dụng hệ thống bảo đảm xã hội và an ninh kinh tế.

“Động lực của Phương Tây – Hoa Kỳ và EU – đó là hệ thống giá trị, cụ thể là – cảm nhận công bằng và cảm nhận an toàn.

Khi chúng tôi nhìn vào Ukraina, chúng tôi thấy một đất nước mà có kẻ tấn công vào lãnh thổ, thôn tính lãnh thổ. Chúng tôi thấy nhân dân bỗ lực xây dựng một xã hội hùng mạnh. Đây là Ukraina, một quốc gia mà Hoa Kỳ và Châu Âu sẽ ủng hộ thường xuyên”, – ông Volker nhấn mạnh.

Ông đồng thời cũng đánh giá rằng, vào năm ngoái Hoa Kỳ đã nhìn thấy những sự thay đổi không thành công trong một số nước Châu Âu. Theo ý kiến của ông Volker Ukraina hiện đang đi trên con đường đúng đắn của cải cách.

“Trong bốn năm gần đây, sau Maydan trong mọi lĩnh vực đã làm được nhiều hơn tất cả những thập kỷ trước đó”, – ông Volker nhấn mạnh.

Lưu ý rằng, vào tháng 12 năm ngoái ông Volker đã thông báo rằng, trong những tháng tới sẽ tuyên bố về những cung cấp vũ khí bổ sung cho Ukraina, đồng thời sẽ gia tăng các chế tài chống LB Nga.

  • Ông Volker

nói thêm rằng, trong điều tra xã hội học không có ai là ứng viên vượt trội, có nghĩa rằng, kết quả bầu cử là không thể lường trước.

Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc, bởi vì Ukraina là quốc gia dân chủ, người được bầu lên bằng cách dân chủ sẽ là thủ lĩnh quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ chủ quyền Ukraina và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Nguồn: Lb

»Cùng chủ đề