“Lộ trình” triển khai các hiệp định Minsk cần phải chứa những điều kiện rõ ràng ban đầu để cho quốc hội xem xét dự án luật về bầu cử ở các khu vực riêng biệt của Donbass. Phó trưởng ban hành chính phủ tổng thống Konstantin Eliseyev tuyên bố.

Một trong những điều kiện như vậy cần phải là sự bảo đảm rằng các lực lượng và vũ khí của Nga không xâm nhập Ukraina.

Nếu như quốc hội quy định bầu cử thì sau 90 ngày nó (bầu cử) phải được tiến hành. Trong thời gian đó cần bảo đảm sự chuẩn bị cho bỏ phiếu theo các tiêu chuẩn của OSCE. Nói riêng, cần phải phục hồi công tác của báo chí Ukraina, các các chính đảng Ukraina – tiến hành tuyên truyền tranh cử tự do. Trong vòng 90 ngày ở Donbass không thể có tiếng súng nào cả. “OSCE và các định chế dân và định chế quyền con người phải tiến hành  một sứ mạng đánh giá mà kết quả là đưa ra những kết luận về việc có tất cả các điều kiện cần thiết cho một cuộc bầu cử dân chủ và được tuân thủ, và nó thể được tiến hành đúng thời hạn”, – ông Eliseyev nói.

Trả lời câu hỏi về sự tham gia của cái gọi là các thủ lĩnh hiện nay “LPR/DP” trong bầu cử ông Eliseyev nói:

“Tự dự án luật bầu cử cần phải được xuất phát từ quốc hội và được thảo luận và bỏ phiếu ở quốc hội Ukraina”.

Theo lời ông Eliseyev, chỉ có quốc hội với tư cách là cơ quan lập pháp của Ukraina cần thông qua quyết định về quá trình bầu cử.

“Các chuyên gia theo các thỏa thuận Minsk cũng như theo Thể thức Normandia chỉ soạn thảo các thể thức tiến hành bầu cử tương thích với các tiêu chuẩn của OSCE và trên cơ sở luật pháp Ukraina. Nhưng quyết định là do quốc hội Ukraina thông qua”, – phó ban hành chính phủ tổng thống nói.

“Vì vậy tôi muốn những người tuyên bố về việc có vẻ như vào ngày mai là bỏ phiếu cho luật nào đó – không, đây là một luật tuyệt đối của quốc hội”, – ông Eliseyev tổng kết.

Lưu ý rằng, theo lời ông Eliseyev, tổng thống Poroshenko trong cuộc gặp gỡ ở Berlin đã khoanh lại 5 vấ đề mấu chốt mà cần phải đưa vào Lộ trình mà Ukraina đòi hỏi. Trong số những đòi hỏi – giải tán tất cả các cơ cấu “fake” của cái gọi là LPR/DPR.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề