Trầm cảm mãn tính tác động đến phụ nữ trầm trọng hơn so với nam giới, làm suy giảm các mặt chức năng nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.Diệt trầm cảm, cần bắt đầu từ giải tỏa stress.