Trong bốn trường học tại Odessa đã thí điểm dự án mang tên «Bảng điểm điện tử», qua đó phụ huynh có thể nhận thông tin về kết quả học tập của con em mình bằng điện thoại di động thông qua hình thức tin nhắn SMS. Thông tin trên được cho biết bởi Phó giám đốc sở giáo dục Odessa ông Igor Perlov.

Theo ông Perlov, «tại các cơ sở giáo dục thành phố tiếp tục thí điểm chương trình” Bảng điểm điện tử “, nó cho phép phụ huynh nắm bắt và giám sát thường xuyên sát hoạt động của con em mình ».

«Trong giai đoạn này, chương trình trên được thí điểm tại bốn trường học ở Odessa. Đó là trường số 55, 86, 78 và 106. Chúng tôi đang tiến hành mở rộng dự án này ra các trường học khác trong phạm vi thành phố.

Như vậy, nếu các bậc phụ huynh nhận được đầy đủ những thông tin về kết quả học tập của con em mình theo hình thức SMS hoặc e-mail, nó sẽ khuyến khích các giáo viên phải hoàn thành việc vào điểm đúng thời gian quy định, tức là những thông tin đó có thể đến tay các bậc phụ huynh ngay lập tức » – ông nói.

«Dịch vụ này sẽ có giá trị khoảng 10 grip mỗi tháng, phụ huynh có thể lựa chọn loại dịch vụ, như là các thông tin về kết quả học tập, thời khóa biểu, các họat động ngoại khóa ..v.v.. », – Perlov cho hay.

Số tiền thu đựơc từ dịch vụ sẽ dùng để trả lương cho những người thực hiện chương trình này.

NNC
theo Sevodnya