Phong toả diễn đàn quốc hội, kéo theo đó là làm tê liệt toàn bộ cơ quan lập pháp của đất nước đã trở thành thành tựu chính và là đỉnh cao của nền dân chủ Ucraina. Thành tựu đáng ngờ này có thể là nguyên nhân đẩy lùi xã hội trở lại với chủ nghĩa độc đoán. Đánh giá trên về hành động của đảng khu vực tại quốc hội do phó giám đốc Hãng xây dựng tình huống Alechsay Golobuski đưa ra.

“Trong 18 năm Ucraina độc lập các đại biểu quốc hội trước hết là đã học được cách làm tê liệt hoạt động của cơ quan chính quyền là phong toả diễn đàn. Xét chung thì theo họ đó là thể hiện bản chất của nền dân chủ Ucraina. Xã hội đã không còn chấp nhận cách kiến giải thô thiển như vậy về khái niệm dân chủ. Và đó là lý do tại sao lại xuất hiện trong khối cử tri tâm trạng phản đối và dần hình thành nhu cầu cần phải có một lực lượng chính trị có trách nhiệm, sẵn sàng hoàn toàn từ bỏ chủ nghĩa mị dân. Hơn thế nữa, xã hội hiện hoàn toàn có cơ thụt lùi trở lại chủ nghĩa độc đoán, gia tăng chính quyền theo chiều dọc, thậm chí có phải gây tổn hại đến quyền công dân và tự do cổ điển”.

Theo ông Golobuski các chính trị nên suy nghĩ về tình hình thay đổi các nhu cầu xã hội và xác định nhu cầu và tiềm năng của chính mình. “Các chính trị gia rõ ràng là không đánh giá hết tâm trạng phản kháng của cử tri. Điều đó không phải ảnh hướng đến sự ủng hộ dành cho “các ứng cử viên thứ ba” mà trước hết là đến đánh giá chất lượng hoạt động hoặc không hoạt động của những người đã được cử tri ủng hộ tại kỳ bầu cử trước. Những chính trị gia như ông Yanukovich cần xác định lại các nhu cầu và ưu tiên của mình. Nếu không ông có thể đánh mất đi sức mạnh thuyết phục vốn khiến ông trở thành một trong những ứng cử viên hấp dẫn nhất cho chức vụ tổng thống.

Lê Tâm
theo ForUm