Người Việt xa sứ luôn coi tết nguyên đán là một nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc, ai ai dù đi đâu ở đâu cũng không quyên và luôn giữ gìn phát huy tốt nét văn hoá truyền thống tốt đẹp này. Chúng tôi xin giới thiệu phóng sự ảnh đón tết nguyên đán 2020 của gia đình ông Vũ Đức Trường và bạn bè.

»Cùng chủ đề