Thực hiên theo điều lệ của hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa, cứ hàng năm, ban chấp hành hội ĐH Vĩnh Phú cũng tổ chức trao bằng giấy khen và khen thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập, tại hội trường nhà hàng Hương Sen BCH hội ĐH Vĩnh Phú và các phụ huynh có con em mình đạt thành tích cao trong năm học 2018-2019 đã có mặt, buổi lễ diễn ra trang trọng, báo người Việt Ukraina xin giới thiệu phóng sự ảnh tới bạn đọc:

Phóng viên báo NV Ukraina

»Cùng chủ đề