Ngày 20/07/2018, tại nhà hàng “Хазар Ресторан Ленкорань” đã diễn ra buổi lễ của chị em cựu công nhân nhà máy dệt Darnitsa kỷ niệm tròn 30 năm “1988-2018” sang lao động hợp tác được ký kết giữa hai nhà nước, Việt Nam và Ukraina. Tới dự có: Đại diện hội hữu nghị Ukraina, Đại diện cán bộ sứ quán Việt Nam tại Ukraina, đại diện cán bộ nhà máy dệt cũ, đại diện cán bộ các hội đoàn người Việt tại Kiev. Cùng các bạn bè thân hữu của 27 cô thợ dệt cùng gia đình con cháu trong tổng số 150 người cùng cán bộ trước đây đã sang lao động tại: The Silk Combine Darnitsa.

Sau đây là một số hình ảnh chưa đầy đủ của buổi lễ:

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina

 

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina

 

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina

 

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina

 

Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina Phóng sự ảnh: Kỷ niệm 30 năm nhà máy dệt Darnitsa thủ đô Kiev, Ukraina

 

Trần Thị Thúy

»Cùng chủ đề