Các tổ chức hội đồng hương các tỉnh ở nước ngoài trong mấy năm gần đây hoạt động tương đối hiệu quả, đặc biệt ở Ukraina trong hai năm qua đã phát triển một cách mạnh mẽ, đây cũng là một hoạt động mang tính xu thế của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, thông qua việc quần chúng tham gia một cách tích cực, ngoài việc giao lưu đoàn kết, họ cũng nhận thấy quyền lợi vật chất và tinh thần của họ được nâng lên, tình cảm quê hương được gắn bó. Nhằm chăm lo cho hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ và phong trào khuyến học cho học sinh, ban chấp hành hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa đã tổ chức trao bằng giấy khen cho tập thể đội văn nghệ và khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập giỏi trong niên khóa học 2016-2017.

Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu phóng sự ảnh tới bạn đọc:

Ảnh Hoàng Văn Tuấn

»Cùng chủ đề
Ấn tượng Mariupol

31 Tháng Bảy 2017