Sau khi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, từ việc tuyển dụng nhân viên, trang thiết bị, đầu bếp và hoàn tất mọi tiêu chuẩn của một nhà hàng theo tiêu chuẩn chấu Âu, Ngày mùng 8-3 nhà hàng đã mở bán để chuẩn bị cho ngày khai trương. Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu những hình ảnh ban đầu trong hai ngày vừa qua:

Ảnh do nhà hàng cung cấp

»Cùng chủ đề