Cuộc gặp gỡ của những Người  Việt Nam đã từng sống tại Odessa thành công rực rỡ, Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu phóng sự ảnh:

 

16

 

 

Phóng Viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề