Nhận lời mời của ông Secgay Kulik Chủ tịch Hội CCB tỉnh Chernhigop, ông Chủ tịch Hội CCB Ukraina Vladimir Popovich và đại diện Ban lãnh đạo Hội CCB Ukraina. Ông Nguyễn Văn Loan chủ tịch hội CCB Việt Nam tại Ukraina đã đến dự, Lễ hội lần thứ 22 của Hội đồng hương Chernhigop ở Kiev, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Kiev vào ngày 12-1-2018. Tham gia lễ hội có đến hàng ngàn người Ukraina và quan khách, ngoài những người Chernhigop sống ở Kiev( số lượng rất đông do sau sự cố Chernobun một số lượng lớn dân Chernhigop phải di tản về sống ở Kiev) còn đại diện và bà con của cả 18 quận của tỉnh Chernhigop kéo về dự lễ. Về dự lễ còn có cả Tỉnh trưởng và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chernhigop.

Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh của lễ hội này:

Ảnh Nguyễn Văn Loan

»Cùng chủ đề