Ngày mùng 8-3-2020, tại khách sạn ATLANTIC thành phố Odessa, một buổi gặp gỡ goao lưu kỷ niệm ngày phụ nữ mùng 8-3 của Hội ĐH Hà Nam Nnh và khu vực Kva đã thành công rực rỡ. Báo Người Việt Ukraina xin giới thiệu phóng sự ảnh do ban tổ chức cung cấp:

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn Văn Đức, Nhu Quynh Odessa, Trần Thị Thúy, Trôi Tàu và QuAnnh Katt, mọi người đang đứng, đám cưới, bộ vét và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: Trần Thị Thúy
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm QuAnnh Katt, đám cưới và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Trần AN Mơ, Trần Thị Thúy và Tính Nguyễn, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Trôi Tàu, Tính Nguyễn và Trần Thị Thúy, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Trôi Tàu và Xuan Pham, mọi người đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Trôi Tàu, Trần Thị Thúy và Tính Nguyễn, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Trôi Tàu và Trần Thị Thúy, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Trôi Tàu, Trần Thị Thúy và Tính Nguyễn, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Tính Nguyễn, Trần Thị Thúy và Trôi Tàu, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Tuong Vinh, Trôi Tàu, Tính Nguyễn và Trần Thị Thúy, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Quách Khánh Băng, Trần Dung, Đặng Nam và Xuan Pham, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nhu Quynh Odessa, mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Trần Thị Thúy và Trôi Tàu, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Trôi Tàu, Nguyễn Văn Đức và Người Việt Odessa, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Tính Nguyễn, Trần Thị Thúy và Trần Dung, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Trần Dung, mọi người đang ngồi, bàn, món ăn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Tính Nguyễn và Nhu Quynh Odessa, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nhu Quynh Odessa và Xuan Pham, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Trần Dung và Trần Thị Thúy, mọi người đang ngồi, bàn, món ăn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm QuAnnh Katt, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Trần Thị Thúy, Trôi Tàu và Người Việt Odessa, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, bàn, món ăn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Trôi Tàu, Nguyễn Văn Đức và Người Việt Odessa, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Trần Dung, Người Việt Odessa, Trôi Tàu và Tính Nguyễn, mọi người đang đứng, bộ vét và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Trần Dung và Tạ Đình Đại, mọi người đang ngồi, bàn, món ăn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm QuAnnh Katt, Trôi Tàu và Tạ Đình Đại, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Tạ Đình Đại, Trôi Tàu, Nguyễn Văn Đức và Người Việt Odessa, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyễn Văn Đức, Người Việt Odessa và Trôi Tàu, mọi người đang đứng, bộ vét và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Người Việt Odessa và Tạ Đình Đại, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Trôi Tàu, Trần Dung và Trần Thị Thúy, mọi người đang đứng và đám cưới
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nguyễn Văn Đức và Phuc Pham, mọi người đang đứng và bộ vét
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và đám cưới
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Trôi Tàu và Trần Dung, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: Tính Nguyễn, trên sân khấu và đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Trần Thị Thúy và Trôi Tàu, mọi người đang đứng, bộ vét và đám cưới
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Tính Nguyễn, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Trần Dung, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Trôi Tàu và Trần Dung, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trẻ em
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Trần Dung, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Trần Thị Thúy, mọi người đang đứng và bộ vét
Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Văn Đức, đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Trần Thị Thúy, mọi người đang đứng và đám cưới
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng
Trong hình ảnh có thể có: 23 người, bao gồm Xuan Pham, Nguyễn Hải Luyến, Tính Nguyễn, Trần Dung, Quách Khánh Băng và Trần Thị Thúy

Ảnh: Trần Thị Thuý

»Cùng chủ đề