Lễ kỷ niệm 30 năm Người Việt Nam tại Kherson thành công tốt đẹp, phóng viên báo Người Viẹt Ukraina xin giới thiệu phóng sự ảnh tới bạn đọc:

 

[Phóng sự ảnh 2] Lễ kỷ niệm 30 năm Người Việt Nam đến lao động tại Kherson

Ảnh Hoàng Giang

»Cùng chủ đề